käyttöehdot.jpg

Saldo Finance Oyj:n ilmoitus internet-sivujen käyttöehdoista

Sivujen käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä ilmoituksessa ja palvelussa mahdollisesti ilmoitettuja ehtoja

  1. Kaikki sivuillamme oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta saatavuuden, virheettömyyden, luotettavuuden, sisällön tai muunkaan ominaisuuden suhteen. Aineiston soveltuvuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen ei taata, eikä sitä myöskään taata omistusoikeuden tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomattomuuden suhteen.
  2. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, emme vastaa mistään sivujemme tai sähköisten palveluidemme käytöstä tai niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.
  3. Sivujemme sisältö, mukaan lukien tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne., ovat Saldo Finance Oyj:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota suojataan tekijänoikeuslailla ja muilla laeilla. Ellei jäljempänä olevasta nimenomaisesti muuta johdu, kaikki oikeudet sivuihimme ja niiden sisältöön pidätetään. Käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää kappaleita, siirtää, jaella tai tallentaa mitään sivuilla olevaa, eikä käyttää niillä olevia tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia jne. ilman, että siitä on sovittu etukäteen kirjallisesti.
  4. Sivujen ja niiden sisällön käyttö on sallittu vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Lehdistötiedotteita ja muita julkistettavia ja julkisiksi ilmoitettuja asiakirjoja voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen, edellyttäen että niiden lähde ilmoitetaan selvästi.
  5. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä sivuillemme mitään lain vastaista, vahingollista tai epäasiallista aineistoa. Lähettämällä sivuillemme aineistoa käyttäjä antaa yrityksellemme rajoittamattoman oikeuden käyttää sitä maksutta ja ilman velvoitteita käyttäjää kohtaan. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.
  6. Sivuiltamme linkitettyjen sivujen käyttöön sovelletaan kyseisiä sivuja koskevia käyttöehtoja. Yrityksemme ei voi vaikuttaa tällaisten sivujen sisältöön emmekä ota vastuuta näistä sivuista.
  7. Varaamme oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia.
  8. Palveluiden käyttäminen sivuillamme edellyttää vähintään 18 vuoden ikää tai palvelussa tarkemmin määriteltyä ikää.
  9. Tiettyihin palveluihin voivat soveltua erilliset käyttöehdot
  10. Sivujemme käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

© Saldo Finance Oyj 2014