Vippi.fi
Email: asiakaspalvelu@vippi.fi
Phone: 010 219 5500
Url:
Lemminkäisenkatu 46
Turku, 20520

Vippi.fi - Ota käyttöösi
kätevä Vippilimiitti!

badge

Rekisteriseloste (HenkTL 10§, 523/1999)

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Tact Finance Oyj, Y-tunnus 2360614-4 Lemminkäisenkatu 46, 20520 TURKU Puh. 010-219 5500 Faksi 010-219 5519 asiakaspalvelu@vippi.fi

2. REKISTERIN NIMI

Tact Finance Oyj:n asiakasrekisteri. Rekisterinpidosta vastaava yhteyshenkilö: Jari Hytönen

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään Tact Finance Oyj:n lainapäätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot, sukupuoli, pankkiyhteys, kansalaisuus, siviilisääty, samassa osoitteessa asuvien lasten lukumäärä, asumistiedot, asepalvelustiedot, tulo- ja menotiedot ja muut asiakkaan antamat tiedot ja työsuhdetiedot. Tiedot haetuista ja myönnetyistä luotoista ja luottopäätöksistä. IP-osoite, josta asiakas on ottanut yhteyttä Tact Finance Oyj:öön ja laskutukseen sekä perintään liittyvät tiedot. Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella toisilta luotonantajilta saadut tiedot asiakkaan luotoista.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, Tact Finance Oyj:n tarkistamat tiedot (mm. Suomen Asiakastieto Oy, Väestörekisterikeskus, yksityishenkilöiden nimi- ja osoitetietoja välittävät yritykset) ja palvelun ylläpidon yhteydessä muutetut tiedot.
Asiakasrekisteriin rekisteröidään luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista. Tietoja kerätään Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Tact Finance Oyj:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella. Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille ja laskutuksesta sekä perinnästä vastaavalle yritykselle sekä markkinointitarkoituksiin kohdassa 8 kuvatulla tavalla. Siirrettävien tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi ovat käytössä tietoturvajärjestelyt. Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman toimeksiannon ja nimenomaisen suostumuksen perusteella. Tietoja luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän järjestelmän avulla.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa enintään 7 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Asiakkaalla olevaa saatavaa koskevat tiedot säilytetään tämän jälkeenkin, kunnes saatava on maksettu. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä enintään 7 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Asiakkaalta olevaa saatavaa koskevat tiedot säilytetään tämän jälkeenkin, kunnes saatava on maksettu. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

8. MARKKINOINTI

Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Tact Finance Oyj:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tact Finance Oyj voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

9. TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin merkityt tiedot (HenkTL 26§). Pyynnöt tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

10. KORJAAMISOIKEUS

Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta sekä oma-aloitteisesti että myös rekisteröidyn vaatimuksesta.

11. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää meitä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@vippi.fi. Tämä oikeudellinen huomautus koskee vippi.fi –verkkotunnuksen alaisia Internet-sivuja. Näiden sivujen käyttäminen edellyttää tässä oikeudellisessa huomautuksessa olevien ehtojen hyväksymistä. Käyttämällä näitä sivuja sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Tact Finance Oyj myöntää asiakkailleen luottoja. Luoton hakeminen edellyttää luottohakemuksen tekemistä näiden sivujen mukaisesti. Tact Finance Oyj varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä luottohakemuksen. Tact Finance Oyj:n sivuilla voi olla myös linkkejä ulkopuolisten Internet-sivuille. Tact Finance Oyj on pyrkinyt lisäämään sellaisia linkkejä, jotka voisivat olla mielenkiintoisia sivujen käyttäjille. Koska Tact Finance Oyj ei kuitenkaan ylläpidä näitä ulkopuolisten sivuja tai muuten pysty vaikuttamaan niihin, Tact Finance Oyj ei vastaa linkkien toimivuudesta tai niiden kautta löytyvien sivujen sisällöstä. Tact Finance Oyj pidättää kaikki tekijänoikeudet sivulla olevaan materiaaliin itsellään tai sopimuskumppaneillaan. Tact Finance Oyj:n sivuilla esiintyvät tavaramerkit ja muut tunnukset ovat Tact Finance Oyj:n tai sen alihankkijoiden tai päämiesten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai muita liiketoiminnassa käytettyjä tunnuksia, joiden käyttö ilman lupaa on kielletty.


phone2
phone

Asiakaspalvelu

avoinna arkisin klo 8–20, la klo 10–18, su klo 12–18

010 219 5500

email

Sähköposti

Vastaamme sähköposteihimme asiakaspalvelun aukioloaikojen mukaisesti

asiakaspalvelu@vippi.fi

facebook twitter
instagram youtube

Käytämme näillä sivuilla evästeitä, joiden tarkoituksena on parantaa sivujemme käyttökokemusta. Jatkamalla sivujemme selaamista hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoa saat tutustumalla yksityisyydensuojaan sekä sivujemme käyttöehtoihin.

OK