Tietosuoja

Ennakkotiedot

Saldo Finance Oyj:n yleiset ennakkotiedot

Alla on koottuna tietoa etämyyntiä koskevista kuluttajansuojalain säännöksistä sekä tietoa palveluntarjoaja Saldo Finance Oyj:stä.

Lainanhakijalle lähetetään sähköisesti “Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajalainatiedot” -lomaketta käyttäen kuluttajansuojalain edellyttämät tiedot lainanmyöntäjästä ja lainasta ennen lainasopimuksen solmimista.

Etämyynnistä on kyse silloin, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä, kuten internet tai mobiiliväline, käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa palvelujen tarjoajan edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun asiointi verkko- tai puhelinpalvelussa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen.

Tiedot palveluntarjoajasta:

Saldo Finance Oyj, Y-tunnus 2360614-4

Juhana Herttuan puistokatu 3

20200 TURKU

Puhelin: 06000 55000

Sähköposti: asiakaspalvelu@vippi.fi

Pääsääntöinen asiointi tapahtuu verkkopalvelun kautta tai puhelimitse. Verkkosivujemme kautta voi myös hakea lainaa ja tutustua lainaehtoihimme sekä Usein kysyttyä -osioomme, josta löytyvät vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.

Saldo Finance Oyj on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Saldo Finance Oyj:n toimintaa valvoo kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Saldo Finance Oyj:n laina on vähintään 500 euron suuruinen vakuudeton kuluttajalaina. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Lainansaaja voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Saldo Finance Oyj:n lainaa koskevat tiedot löytyvät sivulta lainaehdot. Saldo Finance Oyj perii lainasta lainasopimuksen mukaisen koron sekä palkkiot. Asiakas on milloin tahansa oikeutettu maksamaan vaadittuja kuukausieriä suurempia summia sekä ylimääräisiä lyhennyksiä ilman erillistä ilmoitusta ja erillisiä lisämaksuja. Asiakas on myös oikeutettu suorittamaan koko avoimen velkansa määrän milloin tahansa ilman erillisiä kustannuksia. Tarkemmin maksuihin liittyvät tiedot ovat yksilöity luoton ennakkotiedoissa ja lainasopimuksessa.

Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla lainaa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot käyttöönsä.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

  • asiakkaan nimi ja henkilötunnus

  • ilmoitus peruuttamisesta

  • peruutettavan lainan määrä

  • paikka ja päiväys

  • asiakkaan omakätinen allekirjoitus.

Lisäksi tulee ilmoittaa se päivä, jolloin varat palautetaan, jotta asiakaspalvelumme voi laskea valmiiksi palautettavan summa. Ennen palautuksen maksamista Saldo Finance Oyj:n pankkitilille on palautettava määrä tarkistettava asiakaspalvelustamme (010 219 5500) koron laskemiseksi.

Peruuttamisilmoitukset lähetetään osoitteeseen:

Saldo Finance Oyj

Peruuttamisilmoitus

Juhana Herttuan puistokatu 3

20200 TURKU

tai sähköpostilla asiakaspalvelu@vippi.fi.

Asiakkaan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle saamansa varat. Mikäli varoja ei palauteta, peruutus raukeaa. Tarvittavat tiedot lainavarojen palauttamiseen saa asiakaspalvelustamme.

Sen jälkeen kun lainasopimuksen solmimisesta on kulunut enemmän kuin 14 vuorokautta, yksittäistä rahavarojen nostoa lainatililtä ei voi enää peruuttaa tämän ehdon mukaan.

Oikeussuoja

Palveluun ja sitä koskevaan lainasopimukseen liittyvissä kysymyksissä tulee asiakkaan olla ensisijaisesti yhteydessä Saldo Finance Oyj:n asiakaspalveluun, puh. 06000 55000 tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@vippi.fi.

Palveluun liittyvistä virheistä ja virheisiin liittyvistä mahdollisista vaatimuksista on ilmoitettava viipymättä Saldo Finance Oyj:lle. Mikäli asiakkaan ja Saldo Finance Oyj:n välillä ei päästä neuvotteluratkaisuun, voi asiakas ottaa yhteyttä oman asuinalueensa kuluttajaneuvontaan. Jos lainasopimusta koskeva erimielisyys halutaan saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi, kanne on nostettava Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä lainansaajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Velkomusta koskeva kanne käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan tai todellisen oleskelupaikan mukaisessa alioikeudessa.

Valvontaviranomainen

Saldo Finance Oyj on merkitty Luotonanataja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin rekisteritunnuksella PU261A.

Kuluttajaluottotoimintaa valvovina viranomaisina toimivat lain mukaan kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot.

Kuluttajariitalautakunta

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn lainansaajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Mikäli asia viedään suoraan kuluttajariitalautakuntaan, voidaan asia jättää käsittelemättä kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 14§:n 2 momentin perusteella. Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee mm. rahoituspalvelun hankintaa. Valitus on tehtävä kirjallisena, koska Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisesti tehtyihin valituksiin. Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot:

Kuluttajariitalautakunta

Hämeentie 3

PL 306

00531 HELSINKI

puhelin 010 3665 200

faksi: 029 566 5249

sähköposti: kril@oikeus.fi

Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuluttajariitalautakunnan internet-sivuilta osoitteesta: www.kuluttajariita.fi