07.03.2022 13.55

Velan vanheneminen ja velkajärjestely

Vaikka yritämme elää järkevästi ja varovaisesti ja suhtautua lainoihin ja velkoihin vastuullisesti, kaikkea ei voi ennakoida. Toisinaan eteen tulee tilanne, jossa emme voi maksaa kaikkia velkoja tai lainoja pois ja velkataakka alkaa kasvaa.

Velkaantuminen kiihtyy korkojen pääomittuessa ja yhtäkkiä velkaa onkin jo huomattavasti enemmän kuin alun perin. Mikäli taloudellinen tilanne ei ole parantunut tai normalisoitunut, on kierre valmis.

Syitä velkaantumiseen on paljon, eikä velkaantunutta ihmistä tule suin päin syyttää omasta tilanteestaan. Oma tai läheisen sairastuminen, työpaikan menetys tai vaikkapa hometaloloukku saattavat ajaa velkakierteeseen. Kun tulot romahtavat, ei menoja voi ajaa alas samalla vauhdilla ja lainojen korot puskevat päälle. Osa meistä muistaa elävästi etenkin 1990-luvun lama-ajat ja miljoonavelat, joita osa kansasta edelleen maksaa.

Paljon on tapahtunut ja esimerkiksi lainan saaminen on vaikeutunut noista ajoista. Myös lakia ja käytäntöjä muun muassa velkojen vanhenemiseen ja velkajärjestelyihin on päivitetty. Lue tämä artikkeli ja kerromme miten ja milloin velat nykypäivänä vanhenevat ja mikä on velkajärjestely.

Mitä tarkoittaa velan vanheneminen?

Velat eivät ole ikuisia vaan ne vanhenevat ennemmin tai myöhemmin. Velan vanheneminen tarkoittaa sitä, että velallisen velvollisuus maksaa velka loppuu eikä vanhentunutta velkaa saa enää periä. Tällä pyritään suojelemaan velallisia, sillä ikivanhojen velkojen kaiveleminen ja periminen huomattavan myöhään voi sekoittaa jaloilleen päässeen velallisen elämän uudelleen.

Vanheneminen ei ole kuitenkaan näin suoraviivaista, sillä muutenhan kaikkien velkojen kannattaa antaa vanheta, mikäli niitä ei saa enää tietyn ajan jälkeen periä. Jotta velan perijällä eli henkilöllä, yrityksellä tai yhteisöllä olisi oikeuksia, voi velan vanhentuminen katketa.

Käytännössä velan vanhentumisaika on yleensä kolme vuotta. Tällaisia lainoja ovat yritysten yksityiseltä perimät velat, jotka ovat syntyneet lainan myöntämisen tai tavaran tai palvelun hankkimisen perusteella. Aika alkaa kulua velan erääntymisestä tai tavaran luovutuksesta. Mikäli velasta on annettu lainvoimainen tuomio tai ulosottoperuste, on vanhenemisaika viisi vuotta. Julkisyhteisöjen perimät velat vanhenevat niin ikään viidessä vuodessa.

Velan vanheneminen voi katketa useilla tavoilla, kuten vaikkapa velallisen maksaessa velkaa tai osapuolten sopiessa järjestelyistä. Tällöin alkaa uusi yhtä pitkä vanhenemisaika. Velan lopullinen vanhentuminen koskee yksityishenkilöiden rahavelkoja ja on 15-25 vuotta velan erääntymisestä tai tuomion antamisesta. Tutustu perusteisiin ja aikoihin tarkemmin vaikkapa kkv:n sivustolla.

Velkajärjestely – mikä se on?

Velkajärjestely taas on tilanne, jossa velallisen maksukyky ei todistetusti riitä velkojen maksamiseen ja ihmiselle tarjotaan velkajärjestelyn mahdollisuutta. Velkajärjestelyyn pääsee silloin kun kaikki muut keinot eli esimerkiksi järjestelylaina, sosiaalinen luotto ja ulosotto on kokeiltu, mutta tilanne ei ole ratkennut.

Velkajärjestely on erilaisten toimenpiteiden ja keinojen työkalupakki, jossa velallisen velkasuhteita pyritään muuttamaan niin, että hänellä on mahdollisuus selvitä veloistaan maksamalla ne pois. Velkajärjestely kestää tavallisesti 3-5 vuotta ja ne velat, joita ei sovitun aikataulun ja takaisinmaksusuunnitelman jälkeen ei ole maksettu, annetaan anteeksi. Järjestelyn määrää tuomioistuin ja velkajärjestelyyn voi päästä yksityishenkilön lisäksi myös pienyrittäjä.

Käytännössä velkajärjestelyssä selvitetään taloudellinen tilanne, kuten maksukyky ja velkojen todellinen määrä. Tämän jälkeen selvitetään ja sovitaan maksujärjestelystä yhdessä velkojien kanssa. Sen jälkeen mahdolliset lainat yhdistellään vaikkapa Takuusäätiön luoton avulla. Mikäli nämä keinot eivät auta, aloitetaan velkajärjestely hakemalla se velallisen kotipaikan käräjäoikeudelta. Mikäli hakemus menee läpi, tehdään maksuohjelma ja aloitetaan takaisinmaksu ohjelman mukaan.

Velkaantumista kannattaa pyrkiä ennaltaehkäisemään

Velkaantuminen on vaikea tilanne, sillä kuten kerroimme, se on kierre, joka on varsin vaikea katkaista. Toisinaan elämässä sattuu ja tapahtuu ja saatat huomata, että olet ylivelkaantumisen riskin alla, eikä tilanne ole enää hallinnassa. Tällöin kannattaa ryhtyä heti toimeen ja keskeyttää kierre ja ennaltaehkäistä suuremmat vahingot.

Mikäli tilanne ei ole enää hallinnassa, kannattaa hakea apua ulkopuoliselta taholta. Tällöin apua voi saada vaikkapa oman kunnan tai jonkin järjestön ilmaisesta velkaneuvonnasta. Neuvonnassa kartoitetaan tilanne ja tehdään yhdessä suunnitelma siihen, kuinka velkakierre parhaiten katkaistaan jo ennen kuin luottotiedot ehtivät mennä.

Velkaantumista kannattaa ehkäistä myös pitämällä henkilökohtaista budjettia ja esimerkiksi yhdistelemällä kalliit lainat. Puskurirahastoa kannattaa kerätä pahan päivän varalle, jotta yksi kriisi ei kaada koko taloutta.

Tutustu Vipin lainatuotteisiin

Kirjaudu MySaldoon