08.08.2018 15.24

Vuokravakuuden maksaminen - Muista nämä 6 asiaa

Vuokravakuus on tavallinen käytäntö, jolla turvataan vuokrasopimuksen ehtojen täyttäminen.

Vuokra-asuminen on kustannuksiltaan hyvin paikkakuntakohtaista: kun Helsingin pienen yksiön hinnalla saat haja-asutusalueella tilavan perheasunnon.

Monesti vuokravakuus on ensimmäinen hikka oman tai uuden asunnon hankinnassa, sillä se voi olla ylitsepääsemätön kuluerä normaalin kuukausivuokran ohella.

Vuokralaisen on hyvä tietää, että vuokratakuun määrä on säädelty: tavallisesti vuokravakuus on yhden tai kahden kuukauden vuokraa vastaava summa, mutta enimmillään vuokravakuutena voidaan vaatia jopa 3 kuukauden vuokraa.

1. Mikä on vuokravakuus?

Vuokravakuus eli takuuvuokra on summa, jonka vuokralainen maksaa vuokrasopimuksen kirjoitettuaan. On tärkeää muistaa milloin vuokravakuus maksetaan, sillä sitä ei makseta ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu.

Vuokratakuu palautetaan yleensä vuokrasopimuksen päättyessä. Sen tarkoituksena on toimia turvata vuokranantajalle, joka voi pidättää osan tai koko takuuden, mikäli vuokralainen vahingoittaa asuntoa.

Ei ole tavallista maksaa vuokravakuus vuokranantajan tilille, vaan yleensä sille perustetaan oma tili tai se kirjataan panttina.

2. Miten vuokravakuus talletetaan?

Vuokratakuu kannattaa tallettaa vuokralaisen nimissä olevalle takuuvuokra tilille. Näin sen korkohyöty tulee vuokralaisen hyödyksi. Jos se kirjataan vuokranantajan nimiin, kannattaa kirjata sopimukseen, että korkotuotto pääomitetaan, jolloin hyöty tulee jälleen vuokralaiselle.

Vuokravakuutta ei koskaan kannata luovuttaa vuokranantajalle ennen kuin asunto on tarkistettu ja sopimus on allekirjoitettu.

3. Mihin vuokravakuus voidaan käyttää?

Vuokravakuus ei ole tarkoitettu normaalien asumisesta johtuvien kulumien korjaukseen.

Vuokravakuuden pidättäminen on oikeutettua esimerkiksi siinä tapauksessa, että loppusiivous on tehty huolimattomasti tai se on jätetty tekemättä. Tällöin vuokranantaja ei palauta takuuvuokraa siltä osalta, jolla loppusiivouksen kulut katetaan.

4. Vuokravakuuden palautusaika

Vuokravakuuden palautus on tehtävä määräajassa, joka kannattaa kirjata vuokrasopimukseen.

Yleensä takuuvuokran palautus on tehtävä mahdollisimman pian asunnossa suoritetun lopputarkastuksen jälkeen eli käytännössä hyvä aika palautukselle on 7 - 14 päivän kuluessa.

5. Vuokravakuuden maksaminen on ongelma - mistä apu?

Vuokravakuuden maksaminen voi olla iso kynnys matkalla kohti omaa asuntoa. 1-3 vuokran pantti ja normaalin kuukausivuokran maksaminen yhtä aikaa voi olla monelle liikaa. Vuokralaisen avuksi voi tulla takuuvuokralaina, jonka tuella asuntoon pääsee kiinni, vaikka säästöjä ei juuri sillä hetkellä ole.

6. Tarkista vuokrasopimus myös vuokratakuun osalta

Vuokralaisen on vaadittava vuokravakuussopimus tai vuokrasopimus, jossa on selkeästi määritelty vuokravakuuden suuruus sekä sen käyttämistä ja palauttamista koskevat ehdot.

Mikäli asunnon luovuttamisen yhteydessä ilmenee epäselvyyksiä puolin tai toisin, on hyvä olla selkeä sopimus, josta asiat voi tarkistaa ja johon voi vedota tarpeen tullen.

Vuokralaisen kannattaa myös dokumentoida virheet ja kulumat, joita asunnossa on sinne muutettaessa, jotta ei joudu vastaamaan muiden aiheuttamista kolhuista tai ajan aiheuttamasta kulumasta.

Vuokra-asuminen on nykyään yhä tavallisempaa, sillä ihmiset liikkuvat paljon työn perässä eivätkä halua olla sidottuja tietylle paikkakunnalle. Vaikka moni kokee vuokran maksamisen turhana kulueränä ja asunnon omistamisen enemmän sijoituksena, on vuokralla asuminen tietyllä tavalla vapauttavaa.

Lyhyellä varoitusajalla on mahdollista pakata kimpsut ja kampsut ja muuttaa vaikka Keski-Eurooppaan! Matkalaisen pesämunana voi käyttää vaikka vuokravakuutta, jonka saa takaisin vuokra-asunnon luovutuksen yhteydessä.

Hae lainaa helposti

Kirjaudu MySaldoon