10.05.2022 14.22

Mitkä ovat kuluttajan oikeudet?

Kuluttajan oikeudet ovat lakisääteinen asia, johon törmää usein silloin, kun jokin menee pieleen. Jos kuluttaja ostaa jotain, joka hajoaa tai ei vastaa kuvausta, eikä myyjän kanssa päästä yhteisymmärrykseen korvauksista, joudutaan usein tutustumaan kuluttajansuojalakiin, joka myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet määrittelee.

Kuluttajansuojalain toteutumista valvoo kuluttaja-asiamies ja se taho, jota ongelmatilanteissa ensimmäisenä lähestytään on kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV. Kuluttajaneuvonnasta saa asiallisia neuvoja myyjän ja ostajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyen ja tarvittaessa asiasta voi tehdä myös reklamaation.

Omat oikeudet olisi kuitenkin hyvä tuntea jo ennen ostopäätöksen tekoa, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään. Lue tästä postauksesta tärkeimmät kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet!

Mitkä ovat kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet?

Kuluttajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Velvollisuuksiin kuuluu tuotteen ja/tai palvelun maksaminen ajallaan ja kokonaan, sekä tuotteen käyttäminen ja hoitaminen oikein. Velvollisuudet katsotaan syntyvän sopimuksella ja ostaminen ja tilaaminen merkitsevä molemmat sopimuksen tekemistä. Sopimusta ei voi muuttaa yksipuolisesti eli esimerkiksi tuotteen maksamatta jättäminen tai hakematta jättäminen katsotaan sopimusrikkomuksiksi eivätkä ne vapauta ostajaa ostajan velvollisuuksista.

Kuluttajalla on toki myös oikeuksia. Kuluttajan oikeudet takuuasioissa ovat yksi tärkeimmistä oikeuksista. Mikäli tuotteelle on annettu takuu, on kuluttajalla oikeus pyytää sen vaihtamista tai korjaamista. Mikäli tuotteessa tai palvelussa on virhe, tulee asiasta ottaa aina ensisijaisesti yhteys myyjään, joka tarjoaa virheestä riippuen korjauksen, vaihdon, hinnan alennuksen tai rahojen palautuksen. Takuun päättyminen ei poista liikkeen vastuuta virheestä.

Virheitä ovat lain mukaan esimerkiksi se, että tuote on rikki, ei vastaa sovittua tai sovellu käyttötarkoitukseensa. Myös odotettua lyhyempi käyttöaika tai puutteelliset käyttöohjeet voivat olla virhe. Ostajan omat mokat eivät kuitenkaan tee tuotteesta virheellistä, joten ole tarkkana, että käytät ja hoidat sitä aina ohjeen mukaan.

Huomioi kuitenkin se, että palautusoikeus ei ole automaattisesti kuluttajan oikeus. Se pätee kyllä etämyynnissä, mutta kivijalkakaupasta ostettua tuotetta ei voi palauttaa sillä oletuksella, että myyjän tulee ottaa tuote vastaan.

Missä tilanteissa kuluttajan oikeudet eivät päde?

Kuluttajan oikeudet EU –tasolla määrittää EU:n kuluttajansuojalainsäädäntö. Sen mukaan tavaroiden ja palvelujen ostajalla on EU:ssa oikeus saada selkeää tietoa tuotteesta, jota hän on ostamassa, sen hinnasta ja toimituskuluista sekä oikeuksista, joihin hän voi vedota ongelmatilanteissa.

Toisin sanoen tietyt oikeudet on taattu EU-tasolla, mutta käytännössä katsoen ulkomaalaisesta kaupasta ostettaessa suomalaiset oikeudet eivät suoraan päde. Lähtökohtaisesti EU:n sisällä kuluttajansuoja-asioissa noudatetaan kohdevaltion eli kuluttajan kotimaan lainsäädäntöä. Tällöin kuluttaja voi siis kääntyä suomalaisen kuluttaja-asiamiehen puoleen, mikäli ongelmia ilmenee. EU:n ulkopuolella yhteistä lainsäädäntöä ei ole, joten kuluttajan kannattaa aina olla tarkkana siitä mitä ja mistä ostaa.

Kuluttajan oikeudet eivät päde myöskään siinä tilanteessa, että kuluttaja on omalla toiminnallaan aiheuttanut vahingon tai vaikkapa kieltäytynyt täyttämästä omia velvollisuuksiaan ja syyllistynyt sopimusrikkomukseen.

Kuluttajan oikeudet verkkokaupassa

Verkkokaupasta ostaminen on yleistynyt hurjasti viime vuosina ja tilaaminen suoraan ulkomailta on helpottunut muun muassa rahaliikenteen teknologisten uudistusten ansiosta. Verkkokauppa on niin sanottua etämyyntiä ja siihen pätevät omat lainalaisuutensa.

Koska etämyynnissä tavaraa ei näe etukäteen, koskee niitä 14 päivän palautusoikeus. Tuotetta ei saa kuitenkaan käyttää vaan siihen saa vain tutustua. Palautuksesta tulee ilmoittaa myyjälle kirjallisesti ja palauttaa tavara viipymättä viimeistään 14 päivän sisällä vastaanottamisesta. Tavaran noutamatta jättämistä esimerkiksi postista ei siis lueta palautukseksi. Kuluttajalla on myös aina näyttövelvollisuus siitä, että tavara on palautettu myyjälle.

On myös tiettyjä tuoteryhmiä, joita palautusoikeus ei koske. Näitä ovat esimerkiksi lehtien ja sanomalehtien irtonumeroiden yksittäistilaukset, autonvuokrasopimukset, lentolippujen tilaaminen verkossa, hotellivaraukset, ruoat, kukat tai tilaajan toivomuksesta valmistetut tuotteet, kuten esimerkiksi mittatilauspuvut tai räätälöidyt huonekalut.

Ulkomaisesta verkkokaupasta tilattaessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ehtoihin ja siihen, että kauppa on luotettava. Valitse aina vain turvallinen kauppa ja turvallinen maksutapa, kuten luottokortti, johon liittyy ostoturva. Huomioi myös mahdollinen tulli ja arvonlisävero.

Mikäli Euroopassa sijaitsevan ja suomalaisille markkinoivan verkkokaupan kanssa tulee ongelmia, voi suomalainen kuluttajariitalautakunta auttaa. Tämä vaatii kuitenkin sen, että yritys vastaa suomeksi tai ruotsiksi. Euroopan ulkopuolella sijaitsevien tai edellä mainittuja ehtoja täyttämättömien yritysten kanssa tulee kääntyä Euroopan kuluttajakeskuksen puoleen tai tehdä korttireklamaatio omalle luottokunnalle.

Tutustu Vipin lainatuotteisiin

Kirjaudu MySaldoon