11.09.2019 12.42

Pikavipit lakimuutoksen jälkeen - mikä muuttui?

1.9.2019 voimaan astui uusi lainojen korkoja ja kuluja säätelevä laki. Lakimuutos myllersi rahoitusalaa ja siitä uutisoitiin paljon, mutta mikä varsinaisesti muuttui? Mistä lainaa vielä saa?

Moni on varmasti huolissaan siitä, saako lainaa enää tarvittaessa lainkaan. Lisärahoituksen tarve arjessa ei muutu lakimuutoksen tahdissa, sillä totuushan on, että välillä tulot eivät riitä yllättäviin arjen menoihin tai edes niihin suunniteltuihin kuluihin.

Sen lakimuutos varmasti aiheuttaa, että osa rahoitusalan toimijoista lopettaa toimintansa, sillä asetettu korko- ja kulukatto syö tulosta. Osa kuitenkin jatkaa tarjoamalla entistä edullisempia ratkaisuja arjen rahoitukseen. Vipiltä haet uudet pikavipit lakimuutoksen mukaisesti entistä edullisemmin, sillä uudistimme hinnaston syyskuun alusta.

Mihin lakimuutos vaikutti?

Lakimuutos vaikutti ensisijaisesti kaikkien 1.9.2019 jälkeen myönnettyjen kuluttajaluottojen vuotuiseen korkoon sekä lainasta veloitettaviin muihin kuluihin. Siinä missä aiempi lakimuutos (2013) sääteli pieniä, alle 2000 € lainoja, nykyinen muutos ulottuu säätelemään myös tätä suurempia luottoja.

Nykyinen laki lyhykäisyydessään:

  • Lainan vuotuinen korko saa olla maksimissaan 20 %
  • Muut lainakustannukset saavat olla vuodessa korkeintaan 150 €

Aiemmassa lakimuutoksessa korkokatto koski lainan todellista vuosikorkoa, se ei siis ole sama asia kuin nyt voimaan astuneessa laissa mainittu vuotuinen korko. Todelliseen vuosikorkoon lasketaan mukaan kaikki lainaa koskevat kulut ja korot. Vuotuinen korko on luottokorko eli nimellinen vuosikorko.

Muilla lainakustannuksilla tarkoitetaan tässä kaikkia lainaan liittyviä pakollisia kuluja kuten esimerkiksi lainan- tai tilinhoitokuluja. Vapaaehtoisia kuluja lain piiriin ei ole liitetty.

Tämän lisäksi lainanmyöntäjällä on oikein veloittaa 5 € kertakulu maksuajan pidentämisestä. Maksuajan pidentämisestä voi veloittaa maksimissaan 20 € per vuosi.

150 € yläraja kuluille tarkoittaa, että luoton kustannukset saavat olla korkeintaan 0,01 % luoton määrästä tai luottorajasta per päivä. Kun/jos 150 € tulee täyteen, kulujen ja korkojen kertyminen päättyy siihen.

Laki suojelee kuluttajaa myös siten, että mikäli luoton kulut tavalla tai toisella ylittävät nämä asetetut katot, ei kuluja tarvitse maksaa lainkaan.

Laki koskee lähes kaikkia luottoja

Vaikka julkisesti on puhuttu pikavippejä koskevan lainsäädännön ja valvonnan tiukentamisesta, lakiuudistus koskee kaikkia kuluttajaluottoja: pankkien ja muiden rahoitusalan yritysten kulutus- ja joustoluottoja, luottokortteja, pankkien auto- ja remonttilainoja sekä osamaksulla tehtäviä ostoksia.

Vain asuntolainat ja ajoneuvon osamaksukauppa ovat uuden lain ulkopuolella.

Kuluttajan ei kuitenkaan kannata olla huolissaan: Lainaa saa edelleen, vaikka luotonmyöntöä koskevat kriteerit ovat varmasti tiukentuneet. Mutta edelleen mikäli maksukyky on kunnossa, lainaa saa tarvittaessa tukemaan arjen hankintoja.

Todennäköisesti sekä kuluttaja että lainanmyöntäjä hyötyvät uudesta laista. Kuluttajalle lainaehdot ovat edullisemmat ja laina-ajat pidemmät. Lainanmyöntäjän näkökulmasta laki tuo alalle uudenlaista luotettavuutta.

Hae nyt entistä edullisempi Vippi